עמוד הבית                אודותינו                התמחויות                לקוחות                המלצות                צור קשר                

שומה מכרעת - קווים לדמותה

דף הבית > שומה מכרעת - קווים לדמותה
 

שומה מכרעת - קווים לדמותה

בתיקון 84 לחוק התכנון והבנייה נכתב, כי יוקם מנגנון מיוחד שתפקידו יהיה להכריע בתביעות פיצויים המוגשות על פי סעיף 197 באותו חוק עצמו (ירידת ערך של מקרקעין קיים בגלל תוכנית בנייה שאושרה על ידי הרשות המקומית), כמו גם מחלוקות בנושא היטלי השבחה. מנגנון זה מכונה בשם שומה מכרעת, והאמון עליה הוא שמאי מכריע שממונה במיוחד לצורך כך. במאמר זה תמצאו את כל המידע הדרוש שיאפשר לכם, אם תרצו, להגיש ערעור על דרישה להיטל השבחה. בהצלחה!
 

דרישת היטל השבחה

את הדרישה לתשלום היטל השבחה תקבלו מוועדה מקומית, בצירוף שומה שערך שמאי מקרקעין מטעמה. אם לדעתכם חלה טעות וקיבלתם את הדרישה שלא כדין מכל סיבה שהיא (נתוניו הפיזיים של הנכס, התוכניות שחלות עליו ועוד) – תוכלו לפנות אל הוועדה המקומית בבקשה שתתקן את הדרישה או תבטל אותה. אם נעניתם בשלילה ואתם מעוניינים בביטולה המוחלט של הדרישה, יהיה עליכם לפנות אל ועדת ערר מיוחדת העוסקת בתחום של היטלי השבחה ופיצויים. אם אתם מעוניינים לשנות את סכום ההיטל שנתבקשתם לשלם – תוכלו לפנות אל ראש מועצת שמאי המקרקעין על מנת שהאחרון ימנה מטעמו שמאי מכריע שיקבל את ההכרעה הסופית בנושא. את הערעור, אגב, יש להגיש בתוך 45 ימים מקבלת הדרישה לתשלום ההיטל. 

כיצד פונים לקבלת שומה מכרעת?

הפנייה אל השמאי שיכריע את הכף תתבצע על ידכם כשמדובר בבקשה להפחית את הסכום של היטל ההשבחה ועל ידי שמאי מקרקעין שהוסכם עליכם ועל הוועדה המקומית – כשמדובר בתביעת פיצויים בשל ירידת ערך הנכס.
 

תהליך הגשת הערר

לאחר שמונה שמאי מכריע יש להעביר אליו ואל הוועדה המקומית בתוך את השומה הנגדית שהוכנה על ידי שמאי מקרקעין מטעמכם (כל מסמך וראיה נוספים שיכולים לתמוך בטיעונים שלכם ניתן להגיש רק באישורו של השמאי המכריע). העברת המסמכים הללו צריכה להתבצע בתוך 21 ימים מהמינוי. תגובת הוועדה המקומית תתקבל בתוך 30 ימים ודיון בעניין יתקיים בפני השמאי המכריע בתוך 45 ימים. שומה מכרעת, שהינה, כאמור, השומה הסופית שתוטל עליכם, תתקבל בתוך 60 ימים. 
 

כמה עולה שומה מכרעת?

שכרו של השמאי המכריע יהיה אחוז מסוים מתוך היטל ההשבחה הסופי, על פי הפרמטרים הבאים:
•כאשר סכום התביעה או ההיטל הינו עד 500,000 ₪ - יקבל השמאי 4.5% ממנו.
•כאשר סכום התביעה נע בין 500,000 ₪ - 1,000,000 ₪ - יקבל השמאי 3% ממנו.
•כאשר סכום התביעה נע בין 1,000,000 ₪ – 2,000,000 ₪ - יקבל השמאי 1.5% ממנו.
•כאשר הסכום גבוה מ-2,000,000 ₪ - יקבל השמאי 0.5% ממנו. 
 
אופן התשלום: חצי מהסכום יועבר לשמאי על ידכם וחציו – על ידי הוועדה המקומית. 
 

האם חייב להתקיים דיון בכל עניין ועניין?

לא. השמאי המכריע יכול להחליט שערעור מסוים אינו דורש דיון, ולהכין שומה מכרעת על פי כל המידע והמסמכים שקיבל לידיו. 
 
מהלך הדיון
אם מתקיים דיון, הוא בדרך כלל מתקיים במשרדו של השמאי המכריע. לכל צד מותר להביא עד מומחה מטעמו (אדריכל, מהנדס וכו') על מנת לחזק את טענותיו. אבל – חשוב להקפיד על כך שהטענות תהיינה זהות לאלה שנטענו במסמכי הערעור. ישנם מקרים בהם יאשר הדיין לשמאי שלכם או לשמאי של הוועדה להציג מסמכים נוספים או למנות מומחה, על מנת לקבל את ההחלטה הצודקת ביותר.
 
חשוב לדעת: יש היום 13 שמאים מכריעים בישראל, והבחירה מביניהם לדיון בכל תיק הינה אקראית לגמרי. אם יתגלה קשר כלשהו בין השמאי המכריע לאחד או יותר מחברי הוועדה או לחלופין – אליכם או לקרוביכם, יוחלף בשמאי אחר על מנת שלא יהיה כאן ניגוד אינטרסים מובהק.
לקבלת ייעוץ מקצועי בנושא ערעור על היטלי השבחה ו/או תביעת פיצויים בשל ירידת ערך באמצעות שומה מכרעת – הנכם מוזמנים לפנות למשרדנו ונשמח לעמוד לשירותכם

facebook