עמוד הבית                אודותינו                התמחויות                לקוחות                המלצות                צור קשר                

חיובי ארנונה | הפחתת ארנונה

דף הבית > מיסוי מוניציפלי - שמאות מקרעין > חיובי ארנונה | הפחתת ארנונה


שומה מכרעת היטלי פיתוח חובות ארנונה חיוב רטרואקטיביהשומת ארנונהפחתת ארנונה לעסקים ונכסים מניבים

הארנונה הינה מס הנגבה מכל בעלי הנכסים בתחום המוניציפאלי של הרשות המקומית; משמשת כבסיס לתקציב הרשות המקומית לצורך ניהול ותחזוקה שוטפת של העיר.

בתחילת כל שנה קלנדארית, מוציאה הרשות המקומית חיוב ארנונה בגין כל נכס - קרקע ו/או בנין בתחום אותה רשות; כאשר החיוב מחושב על פי שטח הנכס, האזור בו נמצא הנכס, סוג הנכס והשימוש בו; כל זאת בהתאם להוראות צו הארנונה של כל רשות מקומית (לכל רשות צו שונה).

למרות הכללים הבסיסיים לכאורה, ארנונה הינה עולם ומלואו; לאור השוני בשיטות המדידה בין הרשויות המקומיות ותכולת הסיווגים וסיווגי המשנה, יש מקרים רבים בהם אין קורלציה הולמת בין חיובי הרשות לבין השימוש בפועל.

במקרים רבים אנו עדים לכך שנכסים מחויבים באופן המקסימלי מצדה של הרשות בעוד בפועל ניתן לחייבן בגין שטחים קטנים יותר ו/או בתעריפים נמוכים יותר.

הטיפול על ידנו כולל בדיקה מלאה של צווי הארנונה הרלוונטיים, התאמת הסיווג של לפעילות בנכס, העלאה מותרת וחוקית אל מול תעריפים בפועל, התאמות למדידות העירייה וכמובן, בדיקת האפשרות לקבלת הנחות ופטורים במידת האפשר.

לחברתנו מאגר מידע רחב המתעדכן באופן שוטף ומכיל בין היתר את כל צווי הארנונה העדכניים של הרשויות המקומיות.


אופן הבדיקה:

1. בדיקת החיוב מול צו הארנונה של הרשות הרלוונטית.
2. בדיקת "חריגה מהקפאה" – בדיקת השינויים שחלו בצווי הארנונה של הרשות הרלוונטית כדי לראות אם התבצעה העלאה בלתי חוקית של תעריפי הארנונה.
3. בדיקת הסיווג בחיוב מול הפעילות בנכס.
4. מדידת הנכס - במידת הנדרש.
5. בדיקת התכנות לקבלת הנחות ופטורים.


אופן הטיפול:

הגשת השגה – ניתן להגיש השגה על חיובי הארנונה בתוך 90 יום מקבלת החיוב; מנהל הארנונה חייב במתן תשובה להשגה בתוך 60 יום ממועד קבלת ההשגה.

ערר - על תשובת מנהל הארנונה להשגה, ניתן לערור לוועדת הערר לענייני ארנונה בתוך 30 יום מקבלת התשובה להשגה.

היות וארנונה הינה מס שנתי, הרי שגם במקרים בהם טיפול מתארך מעבר לשנת המס בה החל יש להגיש השגה (ובמידת הצורך ערר) בגין כל שנת מס עד תום הטיפול.

* נושא המועדים חשוב ביותר וכשהם חולפים זה מקשה מאוד על הטיפול.

 

בשנים האחרונות מנסות הרשויות המקומיות להגדיל את נפח הגביה בארנונה בשתי דרכים עיקריות:


העלאת תעריפי הארנונה -
הרשויות המקומיות מעלות את תעריפי הארנונה מדי שנה כאשר הנפגעים העיקריים מהעלאות אלו הם בעלי עסקים ומחזיקי נכסים מניבים. פעמים רבות העלאות אלו מנוגדות לדין וכלל לא קיבלו את האישורים הנדרשים בחוק.

חיובים רטרואקטיביים / יזומים -
בשנים האחרונות החלו רשויות רבות, ע"י משרדי עו"ד ו/או חברות חיצוניים, להוציא שומות יזומות למחזיקי נכסים בשטחה המוניציפאלי של הרשות; שומות אלו כוללות לרוב גם רכיבים רטרואקטיביים עד 7 שנים אחורנית הכוללים הצמדה למדד וריבית רשויות.
לפירוט נרחב אודות חיובים יזומים


חברתנו מציעה טיפול כולל להפחתת חיובי ארנונה שוטפים, חובות ארנונה וחיובים חריגים כמו שומות ארנונה יזומות.

בנוסף לטיפול פרטני לנכס, אנו מציעים אפשרויות נוספות כמו תכנון ארנונה לנכסים המצויים בשלבי בניה – התאמת השימושים המיועדים לנתוני המבנה וחלוקתם באופן האופטימלי תוך פניה לרשות עוד בטרם הוצאת החיוב הראשון.

סיוע בניהול נכסים מניבים – דיווחים על שינויי חזקה, חישוב שטחי שירות וחלוקתם למחזיקים בנכס, שטחי מעברים, שטחי חניה וכיוב'.


לסיכום,
חברתנו טיפלה ומטפלת בחיובי ארנונה רבים עבור נכסים מניבים ועסקים גדולים רבים בכל רחבי הארץ בהם הבאנו לחסכונות בהיקף של מאות מיליוני ₪ ללקוחותינו הרבים.
אנו ממליצים בחום לכל בעל/מחזיק בנכס להעביר לבדיקה את חיובי הארנונה שלו - לא אחת מצאנו חיובים בתעריפים שאינם סבירים ו/או חוקיים אשר לאחר טיפולנו הופחתו בשיעור ניכר.

 


facebook