עמוד הבית                אודותינו                התמחויות                לקוחות                המלצות                צור קשר                

היטלי השבחהמיסוי מוניציפלי היטל השבחה הפחתת ארנונה שומת ארנונה


היטלי השבחה - סעיף 197היטל השבחה
תביעות לפי סעיף 197, השגות לממ"י

 

היטל השבחה מוטל מכוח התוספת השלישית לחוק התכנון והבניה, התשכ"ה – 1965, בגין השבחת ערכם של מקרקעין עקב אישור תכנית, אישור הקלה או מתן היתר לשימוש חורג;

שיעור היטל השבחה הוא מחצית ההשבחה אשר נקבעת על ידי שמאי מטעם הועדה המקומית לתכנון ובניה.

הנישום רשאי להגיש שומה נגדית מטעמו; זאת בתוך 45 ימים בתוכם הוא צריך לפנות ע"י שמאי מקרקעין מטעמו, בבקשה למינוי שמאי מכריע על מנת שזה יפסוק במחלוקת ע"י שומה מכרעת מטעמו.

אפשרות שניה לטיפול בנושא היא הגשת ערר השבחה לוועדת הערר המחוזית להיטלי השבחה ופיצויים לפי סעיף 197; טיפול בדרך זו נעשה בעיקר כאשר המחלוקת כוללת עילות משפטיות.

לחברתנו ניסיון רב בטיפול בהיטלי השבחה; מנכ"ל החברה, מר אופיר ליברמן, הינו שמאי מקרקעין במקצועו ומטפל באופן אישי בשומות ההשבחה של לקוחות החברה.

במידת הנדרש אנו מבצעים שת"פ עם גורמים חיצוניים, מהבכירים בתחום במשק הישראלי.

היטלי השבחה - השגות לרשות מקרקעי ישראל


  סעיף 197

facebook