עמוד הבית                אודותינו                התמחויות                לקוחות                המלצות                צור קשר                

קרן חניהשומה מכרעת היטלי פיתוח חובות ארנונה חיוב רטרואקטיבי


קרן חניה (כופר חניה)
 
תשלום כופר החניה נדרש כאשר מוגשת בקשה להיתר בניה לבניין חדש או לבניין העובר שיפוץ אשר במסגרתו נוספות יחידות דיור (תמ"א 38, פינוי- בינוי וכיוב') במקום בו אין ליזם פתרון חניה פיזי במגרש המיועד וזאת בהתאם לתקנים שונים הנוגעים לייעוד הבניין (מגורים, משרדים ומסחר).

בשל מצוקת החניה באזורי הביקוש, מחייבות רשויות את מבקשי ההיתר במקרים הנ"ל לשלם לקרן חניה.

הוועדה המקומית רשאית לפטור את מבקש ההיתר מהתקנה בפועל של מקומות החניה ובתמורה מחייבת אותו להשתתף במימון קרן חניה שמטרתה הקמת חניונים ציבוריים בסביבת הנכס. עלות זו משתנה בהתאם לעיר ולאזור, אך במרבית המקרים מדובר בתשלום של עשרות אלפי שקלים לכל מקום חניה.
 

תשלום כופר

תשלום כופר חניה נקבע בין היתר על ידי שמאי מקרקעין שנשכר על ידי הרשות. רשות מקומית שלא פתחה קרן חניה אינה רשאית לגבות כופר חניה.

יודגש, נושא זה רלוונטי בעיקר לרשות תל אביב, אולם עולה פה ושם גם ברשויות אחרות.

בהקשר זה יש לציין כי ע"פ החוק, אם הרשות לא הקימה, בתוך 10 שנים, חניון ציבורי במרחק של 350 מטר מהמגרש המיועד לבניה, על הרשות להשיב את הכסף.

לאורך השנים אספה חברתנו חומר מקיף הכולל מיפוי חניונים לפי אזורים, מאזנים תקציביים רלוונטיים ונתונים כלכליים נוספים; נתונים אלו מאפשרים לנו להעלות טענות כבדות משקל כנגד החיובים ולהביא להשבה כספית בשיעור ניכר.


 
 כופר חניה


 
 

facebook