עמוד הבית                אודותינו                התמחויות                לקוחות                המלצות                צור קשר                

אגרות בניה והיטלי פיתוח

דף הבית > מיסוי מוניציפלי - שמאות מקרעין > אגרות בניה והיטלי פיתוח


היתרי בניה היטל פיתוח הפחתת ארונה מיסוי נדל


היתרי בניה היטלי פיתוח היטל ביוב היטל תיעול היטל מים היטל סלילה היטל שצאגרות בניה והיטלי פיתוח

 אגרות בניה והיטלי פיתוח הינם תשלומי חובה אשר נגבים על ידי רשויות מקומיות ותאגידי המים והביוב, מכוח חוקי עזר מקומיים, בזיקה לפעולות שאותן הן מבצעות להתקנתן של תשתיות מוניציפאליות חיוניות.

בסמכות העירייה היטלי התיעול, סלילת כבישים ומדרכות ושטחי ציבור פתוחים (שצ"פ) ובסמכות תאגיד המים והביוב היטלי המים והביוב כאשר כיום כבר אינם קיימים ובמקומם מחייבים לפי דמי הקמה כפי שיפורט כאן.

חיובים בגין היטלי פיתוח, נדרשים בדרך כלל לפני הוצאת היתר בניה או במקביל לביצוע עבודות תשתית באזור הסמוך לנכס; החיוב הינו באופן יחסי לשטח המגרש ולשטח/נפח הבניין – זאת בהתאם להוראות חוקי העזר של כל רשות ורשות.

בשנים האחרונות אנו עדים לתופעה חדשה כאשר רשויות מקומיות רבות מוציאות, על ידי גופים חיצוניים (חברות/משרדי עורכי-דין), חיובים יזומים בגין היטלי פיתוח לנכסים רבים בשטחה המוניציפאלי של אותה רשות.

לפירוט נרחב יותר אודות חיובים רטרואקטיביים/יזומים

תעריפי היטלי הפיתוח נקבעים על סמך תחשיב שנערך על ידי גורם מקצועי ומוסמך לבקשתה של אותה רשות; ולאחר אישורו של התחשיב על ידי משרד הפנים מעוגן התעריף בחוקי העזר של הרשות, כאשר לכל רשות חוקי עזר שונים ובמקרים מסוימים גם צורות חיוב שונות.


נתבך מהותי בטענותינו להפחתת חיובים מתחום היטלי הפיתוח הינו נושא סבירות התעריפים לחיוב כאשר במקרים רבים אנו מוצאים סטיות מהותיות בתחשיבים – סטיות שאמורות להוזיל את תעריפי ההיטלים בשיעור ניכר !

לאור השינויים בשנים האחרונות בתחום המיסוי העירוני, הוגבלו טענות משפטיות רבות שהביאו בעבר להשבה ו/או הפחתה כספית וכיום פוטנציאל ההשבה העיקרי טמון בתקיפת התעריפים עצמם.

להרחבה בעניין תעריפי החיוב בהיטלי פיתוח

 

היטלי פיתוח

כאמור, היטלי פיתוח משולמים לרוב במסגרת בקשה להיתר בניה; כאשר בפרויקטים מסוימים, בעיקר בשכונת חדשות, מתקיים הסכם פיתוח בין היזם לחברה מפתחת (משרד הבינוי והשיכון, חברה כלכלית עירונית ו/או חברות פיתוח אחרות).

מניסיוננו, בד"כ בהסכמי פיתוח אלו החיוב בהיטלים גבוה מהותית מהחיוב שהיה נדרש בו היזם אם היה משלם לפי חוקי העזר.
למרות שבמסגרת ההסכם נקבע כי ליזם לא תהיינה טענות כנגד גובה החיוב, הצלחנו לא אחת להביא להשבה כספית עבור לקוחותינו.

לסיכום,
לאורך שנות קיומנו, טיפלנו ואנו מטפלים באלפי פרויקטים ונכסים שחויבו בהיטלי פיתוח, בהם הצלחנו להביא לחסכונות של מאות מיליוני שקלים ללקוחותינו הרבים.

בתחום היטלי הפיתוח, לחברתנו יש את המשאבים, היכולות והכלים המקסימליים עבור הנישומים; נוכל לסייע בכל חיוב בתחום זה ומול כל רשות ו/או תאגיד מים וביוב ו/או מוסד תכנוני אחר ולסייע בהפחתת החיוב.

אתם יותר ממוזמנים לנסות אותנו. 
 

facebook